"Jak styl przywiązania przekłada się na zachowanie dziecka?" Styl przywiązania można określić jako rodzaj stałej emocjonalnej więzi, która jednoczy dziecko z rodzicami w czasie i przestrzeni. Rodzice