"Badanie stylu przywiązania" Gdy dziecko przeżywa trudności najczęściej komunikuje je poprzez swoje zachowanie i reakcje emocjonalne, które często są niełatwe do zrozumienia przez innych. P